Aktuálně

10.8.2022  -  Podpora plnění DOCX šablon bez nutnosti aplikace WORD.exe

ERP EPASS již mnoho let umožňuje nastavit doc/docx šablony, ze kterých jsou na pokyn obsluhy generovány nové dokumenty, do kterých jsou přeneseny údaje z informačního systému (z dokladů, z položek apod.). Ke každé šabloně může existovat mapování údajů EPASS na datová pole v šabloně. Dosud bylo pro generování nového dokladu použít aplikaci WORD.EXE (automaticky spouštěno systémem). Nově se pro generování dokumentů z DOCX šablon nepoužívá aplikace WORD.exe, Datová pole jsou plněna přímo funkcemi ERP EPASS.

11.7.2022  -  Vylepšeny možnosti zobrazení seznamu produktů

Vlevo vedle seznamu produktů lze zobrazit libovolný číselníkový strom, který slouží k filtraci seznamu produktů.

10.7.2022  -  Rozšíření předpisů údržby

Mezi různými předpisy údržby lze nadefinovat určité vztahy typu vykonáním "Předpis A" se splní současně "Předpis B". Díky tomu se optimalizuje vykonávání různých předepsaných činností (nejsou realizovány zbytečné/duplicitní úkony).

10.6.2022  -  Použití barev pro snazší identifikaci účetní jednotky

Přidána možnost nastavit na Účetní jednotce "Barvu". Nastavená barva se potom objevuje v levém dolním rohu formulářů Seznamy dokladů a Editace dokladů. Poznámka: v ERP EPASS lze vést více účetních jednotek ve společné databázi (které sdílí různé agendy, číselníky, nastavení apod.).

10.6.2022  -  Ceníky - možnost nastavit přepočty mezi hladinami cen.

Při přepočtu ceny z výchozí hladiny lze přičítat/odčítat konstantní částku.

1