Aktuálně

15.8.2019  -  Podpora pro servisní techniky v terénu

Jednoduchá mobilní aplikace se zabudovaným skenováním QR kódů určená pro servisní pracovníky v terénu.

1.6.2019  -  Synonyma

Efektivnější výběr partnera či osoby z číselníku partnerů.

9.5.2019  -  Novinky v modulu Údržba

V rámci rozvoje modulu Údržba bylo uvolněno několik nových funkcí.

1.5.2019  -  Automatizovaný přenos faktur k zákazníkům

Funkce automatického generování a zasílání PDF faktur zákazníkům byla rozšířena o podporu dalších formátů: XML, ISDOC a ISDOCX. Současně byly rozšířeny způsoby doručení souborů s fakturami - tzv. transportní kanály.

15.4.2019  -  Dispečink – plánování využití zdrojů.

Integrace plánování využití existujících zdrojů zapracována do dokladů.

1