Automatizovaný přenos faktur k zákazníkům

1.5.2019

Funkce automatického generování a zasílání PDF faktur zákazníkům byla rozšířena o podporu dalších formátů: XML, ISDOC a ISDOCX. Současně byly rozšířeny způsoby doručení souborů s fakturami - tzv. transportní kanály.

Do funkce pro hromadné rozesílání vydaných faktur, bylo doplněno nastavení, které umožňuje vytvořit a zaslat soubor s fakturou ve formátu, jaký vyžaduje konkrétní partner, uvedený na faktuře.

Jsou podporovány formáty: PDF, XML, ISDOC, ISDOCX. Preference každého partnera jsou uloženy jako parametry na kartě partnera (záložka "Fakturace"). Je možné nastavit i způsob doručení - zvolit transportní kanál:

  • emailem,
  • pomocí FTP serveru,
  • přes sdílený adresář, odkud jsou soubory předávány pomocí nějakého middleware (EDI zprostředkovatel apod).