Dashboard jako progresivní webová aplikace

15.2.2019

Důležité informace ze systému ERP EPASS® dostupné on-line na mobilním telefonu (faktury po splatnosti, aktuálně uzavřené objednávky apod.)

Aplikace Dashboard umožňuje uživatelům sledovat různé ekonomicko-technické ukazatele na svém mobilním telefonu včetně grafu jejich vývoje v čase. Tuto aplikaci ovšem bylo možné provozovat pouze na zařízeních se systémem Android.

Nová verze této aplikace je postavena jako progresivní webová aplikace. Lze ji tedy provozovat na všech platformách podporující nějaký WEB prohlížeč. Progresivní webová aplikace se chová a vypadá jako nativní aplikace, uživatel ji má na ploše a nemusí při jejím spuštění znovu zadávat její URL.