Datové snapiny

1.2.2018

Rozšíření možností API SQL vrstvy

Vybrané agendy systému EPASS umožňují obluhovat (využívat) novou třídu Snapinů. Datové Snapiny jsou spouštěny na straně SQL serveru a jsou realizovány speciálními uloženými procedurami vyvolávanými přímo z triggeru nad hlavní entitou příslušné agendy. Jedná se o nejvýkonnější způsob reakce na změnu v nějaké agendě systému EPASS.