Datové zákaznické objekty (snapiny)

1.12.2018

Možnost připojit nízkoúrovňové zákaznické přizpůsobení při ukládání modifikaci nějakých informací informačního systému

ERP EPASS® umožňuje připojovat zákaznické objekty (tzv. SnapIny), které mohou ovlivňovat různé procesy, rozšiřovat množinu funkcí případně mohou být přímo zobrazeny ve formě dodatečných záložek na různých místech systému. Tyto zákaznické objekty jsou realizovány pomocí komponent COM objektů (může se jednat i o .NET objekty).

Nad vybranými datovými entitami (například DOKLADY) databáze ERP EPASS® je nyní možné navázat zákaznické obslužné uložené procedury, které jsou vyvolány v případě modifikace entity, na níž jsou navázány. Výhodou je, že jejich konfigurace/připojení se provádí přes uživatelské rozhraní ERP EPASS®.