Dispečink – plánování využití zdrojů.

15.4.2019

Integrace plánování využití existujících zdrojů zapracována do dokladů.

Byla zprovozněna nová funkcionalita, která umožňuje plánovat využití konkrétních zdrojů (stroje, zařízení, pracovníci apod.) a to přímo z dokladů, kde jsou typy zdrojů (produkty katalogu) zadány na položkách.

Plánování využití existujících zdrojů se provádí přímo na dokladu na speciální záložce Dispečink. Plánování může využívat zadané dodací podmínky (jejich časové parametry). Uživatel vybírá zdroje odpovídající zadaným produktům. Může k plánování využití i cizí evidované zdroje. Systém hlídá přetížení zdroje (jeho současné použití ve stejný čas) a při výběru dostupných zdrojů lze na pokyn zobrazit pouze volné zdroje.

Kalendář zaplánovaní zdrojů lze zobrazit graficky jak na samotném dokladu, tak v celkovém plánu využití zdrojů.