EET

1.8.2016

V souvislosti s legislativními změnami přinášejícími povinnost vykazovat téměř každý hotovostní příjem, jsme začali připravovat příslušné úpravy ERP EPASS v modulech Pokladna a Prodejní kasa. Nezbytné úpravy budou našim zákazníkům k dispozici v dostatečném předstihu, aby se s nimi dokázali seznámit a vyzkoušeli si je.