EPASS Data Source Interface

1.5.2017

EPASS Data Source Interface - integrační rozhraní se systémy třetích stran

 

Rozhraní je postavené na technologii web služby. Uživatelsky je konfigurovatelné z prostředí ERP EPASS.
Umožňuje předávat volajícímu libovolné informace ze systému EPASS. Podporuje stránkování a nezbytné filtrace. Dále umožňuje předávat do systému EPASS údaje, které jsou ihned zapisovány do datových struktur systému EPASS. Zápis je prováděn prostřednictví .NET API EPASS - objektový model biz objektů.

Integrační rozhraní je postavené na technologii web služeb. Uživatelsky je konfigurovatelné z prostředí ERP EPASS.

Umožňuje předávat volajícímu požadované informace ze systému EPASS ve formě Datasetu (XML). Podporuje stránkování a požadované filtrace. Z druhé strany umožňuje předávat do systému EPASS nové údaje, které jsou ihned zapisovány do datových struktur systému EPASS. Zápis je prováděn prostřednictví .NET API EPASS - vícevrstvý objektový model (BIZ x DAL x SQL).