EPASS x Google synchronizer

31.12.2017

Obousměrná synchronizace plánovaných událostí EPASS s Google kalendářem

Byla vytvořena obousměrná synchronizace mezi EPASS a Google kalendářem. Synchronizace je prováděna v rámci běžícího EPASS nebo může být prováděna plně automatizovaně v rámci běžící WIN služby. Synchronizace přenáší nové a změněné události mezi oběma systémy. Díky tomu mají uživatelé možnost využívat mobilní klienty pro náhled svých  naplánovaných pracovních aktivit spojených se zakázkami evidovanými v systému EPASS.

Podrobnější informace...