EPASS Planned Task

15.5.2015

Aplikační server pro automaticky zpracovávané úlohy bez zásahu uživatele

Agenda "EPASS Plane Task" umožňující plánovat a zcela automaticky spouštět různé opakující se úlohy, které vykonávají definované činnosti: přepočítávají nějaká data, kontrolují zadaná data, informují o změnách nastavené subjekty (interní i externí) apod.

Jedná se o integrální součást systému ERP EPASS® (využívá jeho datových struktur), agenda je uživatelsky konfigurovatelná z prostředí ERP EPASS®, zachycené chyby jsou logovány do systémového logu ERP EPASS® a rychlým náhledem na systémové informace lze získat přehled o aktivitách jednotlivých úloh (kdy byly naposledy spuštěny).

Agenda neběží v rámci aplikace EPASS.EXE, ale jako samostatná služba provozovaná na určeném samostatném aplikačním serveru. Nijak tedy neomezuje žádného uživatele v jeho práci.

Jednotlivé úlohy jsou automaticky spouštěny dle uživatelského nastavení v nastavených intervalech.

Mezi plánované úlohy patří jak různé hromadné kontroly, případně změny dat systému ERP EPASS®, které z principu mohou být vykonány nezávisle na práci uživatelů v provozním systému ERP EPASS® (například kontrola zda se některé Zakázky nemají pozastavit - například neuhrazené zálohy apod.). Dalším typem úloh je informování zákazníků nebo uživatelů o nějakých skutečnostech, které nastaly (například aktuální stav zpracování jejich zakázky apod.).