Fakturace z TimeSheetu

15.8.2018

Možnost efektivně fakturovat práce dle naběhlých nákladů.

TimeSheet je součást ERP EPASS®, která slouží k evidenci odpracovaných hodin jednotlivých zaměstnanců na různých projektech. Záznam o dopracovaném čase je možné vázat na další objekty (partnery, doklady, projekty…).

TimeSheet byl rozšířen o novou funkci Vyúčtování práce. Funkce dle evidovaných údajů (odpracované hodiny, typy činností, konkrétní pracovníci apod) vygeneruje doklad nastaveného typu (například Fakturu vydanou). Funkce má bohatý rejstřík nastavení svého chování (stanovení jednotkové ceny, způsob seskupení vyúčtovávaných údajů, rozdělení vyúčtování do více dokladů podle objednávek apod.)