Katalog produktů - virtuální katalogy

10.6.2021

Je možné definovat tzv. virtuální katalogy. Virtuální katalog je v zásadě podmnožinou produktů vybraného katalogu (řídící katalog). Podmnožina je definována pomocí uživatelských pravidel - parametry produktu (například produkty vybraného druhu apod.). Produkt z virtuálního katalogu je vždy totožný s produktem z řídícího katalogu. Produkty splňující zadaná kritéria zapsaná do řídícího katalogu jsou automaticky i v příslušných virtuálních katalozích.