Klasifikátor - Nové možnosti pro parametr typu Datum

10.9.2021

V klasifikátoru lze pro parametr typu Datum nastavit zda se bude zadávat (a evidovat): datum, datum a čas nebo čas. U času lze nastavit zda se budou evidovat i sekundy.