Modul pro plánování provozu LAKOVNY

15.9.2014

Plánování vytížení kapacit práškové lakovny je specifickou úlohou.

Modul je určen pro plánování kapacit práškové lakovny, pro operace lakování a dekorování zakázek případně pro plánování kombinovaných zakázek, které jsou lakované i dekorované.

 • Plánuje se do dvou kalendářů: pro operace lakování a dekorování zakázek
 • Zobrazení grafického kalendáře obsazenosti ve dvou režimech: měsíční/týdenní
 • Definice kapacit pro jednotlivé dny v týdnu s možnostmi definovat na konkrétní dny výjimky
 • Denní kapacita pro lakování je vyjádřena počtem závěsů, pro dekorování hodinovou kapacitou
 • Automatizované zaplánování jednotlivých zakázek v rámci jednoho dne je optimalizováno dle odstínů nanášených barev
 • Možnost manuálních korekcí plánu
 • Možnost doplnit o specializovanou samostatnou aplikaci pro zadávání zakázek - "F2 pro lakovnu" z které lze jednoduše načíst pořízené objednávky, současně je aplikace schopna on-line obsluze zobrazit kalendář obsazenosti.
 • Dvoufázové plánování obsazenosti kapacit:
  • Předběžné zaplánování pomocí dokladů Smlouva/Objednávka
  • Reálné zaplánování pomocí dokladů Výrobní příkaz
 • Automatizované zaplánování zakázky dle požadovaného data předání zákazníkovi
 • Podpora pro dlouhodobé, postupně plněné smlouvy realizované v delším čase (přes více dní)
 • Propojení na sklad barev:
  • Dle zaplánovaných zakázek jsou k dispozici materiálové požadavky na jednotlivé barvy
  • Automatizované vytváření skladových výdejek na použité barvy

Podrobnější informace


Stáhnout program Adobe Reader pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF
Adobe Reader