Naposledy otevřeno

1.4.2018

Rychlé nalezení a otevření objektu, který byl uživatelem v poslední době editován

Do agend pro doklady, události, partnery, dokumenty DMS, karty majetku byly doplněny funkce umožňující zobrazit historii posledních otevřených záznamů, z které lze každý záznam znovu otevřít.
Například lze se tedy velmi rychle dostat k faktuře, kterou jsme zadali/modifikovali včera.