Nové plánované úlohy (RPA) pro modul údržba

10.3.2020

Efektivní provádění údržby vyžaduje včasné upozornění odpovědných pracovníků na nezbytnost provést naplánovanou údržbu.

 

Popis:
Pro modul údržby byly nastaveny dvě nové plánované úlohy, které mají za cíl upozorňovat vedoucí pracovníky na nedostatky v prováděné údržbě.
Upozornění je zasíláno nastaveným vedoucím jednou denně formou emailové zprávy.
"Upozornění na příkazy údržbě po termínu" zasílá email se seznamem zařízení ke kterým existují příkazy k údržbě, které nebyly vykonány v termínu nebo toto vykonání nebylo řádně zaevidováno.
"Upozornění na nevygenerované příkazy k údržbě" zasílá email se seznamem zařízení ke kterým existují předpisy k údržbě, ke kterým na základě nastavených podmínek (čas/mth/km) měly být vygenerovány příkazy k údržbě.
Pro modul údržby byly nastaveny dvě nové plánované úlohy, které mají za cíl upozorňovat vedoucí pracovníky na nedostatky v prováděné údržbě.
Upozornění je zasíláno nastaveným vedoucím jednou denně formou emailové zprávy.
  • "Upozornění na příkazy údržbě po termínu" zasílá email se seznamem zařízení ke kterým existují příkazy k údržbě, které nebyly vykonány v termínu nebo toto vykonání nebylo řádně zaevidováno.
  • "Upozornění na nevygenerované příkazy k údržbě" zasílá email se seznamem zařízení ke kterým existují předpisy k údržbě, ke kterým na základě nastavených podmínek (čas/mth/km) měly být vygenerovány příkazy k údržbě.