Novinky v modulu Údržba

9.5.2019

V rámci rozvoje modulu Údržba bylo uvolněno několik nových funkcí.

Modul Údržba slouží jako podpora řízení údržby vybraných zařízení. Podrobnější informace zde.

 • Předpisy údržby
  • Servisní intervaly zařízení lze zadávat jako časovou periodu, nebo technologický limit (ujeté kilometry, naběhlé motohodiny), případně jako kombinace obou (čas/km, čas/mth)
  • V rámci jednoho předpisu údržby pro konkrétní zařízení se může měnit servisní interval (např. u osobního automobilu je první STK po 4 letech, další po 2 letech)
  • Na předpisu údržby je možné nastavit počáteční stav, tj. datum a stav km/mth, při němž bylo dané zařízení zařazeno do údržby. Od tohoto počátečního stavu program začíná u tohoto zařízení vyhodnocovat, zda se blíží termín údržby
  • Na předpisu údržby je možné zadat, v jakém předstihu (čas, km, mth) má program upozornit na blížící se termín údržby
  • Program zobrazuje aktuální stav údajů daného zařízení, které jsou důležité pro vyhodnocení, zda se blíží údržba - datum poslední provedené údržby, přírůstek km/mth od poslední provedené údržby
  • Na předpisu údržby lze zadat předpokládané středisko realizace údržby
 • Plánování údržby - seznam předpisů
  • Zcela nová funkcionalita modulu Údržba. Jedná se o seznam předpisů údržby a aktuálních požadavků na údržbu. Barevné zvýraznění předpisů signalizuje:
   • blížící se termín údržby - bude nezbytné vygenerovat příkazy k údržbě
   • údržba, které již měly být realizována (již byl překročen zadaný servisní interval)
   • případné neúplně definované předpisy
  • Program signalizuje stav údržby zařízení na základě nastavených servisních intervalů. V případě předpisů určených intervalem km nebo mth se porovnává nastavený interval s přírůstkem (najetých km, naběhlých mth) od poslední provedené údržby (případně od počátečního stavu zařízení). Přírůstek km/mth na daném zařízení se počítá na základě údajů z modulu Hlášení z provozu, v němž se denně evidují najeté km resp. naběhlé motohodiny. V případě, že organizace nechce používat modul Hlášení z provozu, lze aktuální stav km/mth zadávat zjednodušeně.
  • Na základě tohoto přehledu může obsluha vygenerovat odpovídající příkazy k údržbě, s možností zaplánování do rozvrhu příkazů
 • Příkazy k údržbě
  • Standardně se generují z předpisů údržby (pravidelná údržba na základě nastavených servisních intervalů)
  • Příkaz je možné vytvořit i ručně bez vazby na předpis údržby (např. v případě neplánované opravy zařízení)
  • Pokud byly při takovéto opravě provedeny na zařízení určité úkony, které jsou zároveň zahrnuté v předpisech údržby daného zařízení, obsluha může tuto skutečnost podchytit. Na příkazu k údržbě označí příslušné předpisy údržby, na které mohlo mít provedení opravy nějaký vliv, a doplní relevantní informaci ve formě textové poznámky. V označených předpisech údržby je vidět příkaz k údržbě, který odpovídá této provedené opravě. Např. při opravě motoru automobilu byla provedena výměna motorového oleje, je tedy možné, že nebude potřeba znovu měnit olej v rámci pravidelné údržby (musí posoudit obsluha).