Podpora interaktivních mapových podkladů pro lokační sklady

15.9.2020

Práce s lokačním skladem je výrazně usnadněna díky možnosti použít interaktivní mapy jednotlivých skladových lokací.

 

Lokační sklady jsou postaveny na hierarchické evidenci lokačních míst (budova obsahuje místnosti, které obsahují řady regálů, regály mají patra apod.).
Příklad takového uspořádání:
Sklad X
Budova A
Budova B
Budova C
Regál 1
Regál 2
Sekce a
Sekce b
Patro 1. (skladové místo)
Patro 2. (skladové místo)
Skladové místo, ke kterému lze evidovat skladové zásoby, odpovídá poslední úrovni této hierarchie.
U takto nastaveného skladu jsou skladové zásoby vždy vázány až na konkrétní skladové místo.
Existující zásoby lze samozřejmě zjišťovat přes libovolnou úroveň skladu (kolik celkem máme zásob určitého produktu v Budově C).
Při vyskladňování/zaskladňování je nezbytné, aby obsluha věděla, kde se konkrétní skladové místo fyzicky nachází. V opačném případě místo hledá.
U větších skladů je takový přístup neefektivní, proto je vhodné použít lokační sklad, který obsluze pomáhá v orientaci.
Z těchto důvodů jsme umožnili, aby se při implementaci lokačního skladu dalo k jednotlivým skladovým úrovním připojit interaktivní mapové podklady.
Každému místu je přiřazen nějaký grafický podklad obsahující topologii (mapu) tohoto místa (může se jednat o věrnou mapu skladu, nebo o jakési schématické znázornění).
Přímo do grafického podkladu je možné nadefinovat interaktivní oblast, která představuje další úroveň skladového místa.
Potom při práci s lokačním skladem má obsluha k dispozici interaktivní mapu, pomocí které prochází jednotlivými lokačními místy.
Klikem myši (u tabletů prstem) na detail v mapě se obsluze otevře další úroveň, detailní mapa zvolené lokace.
Skladovou topologii lze současně popsat více typy skladových podkladů (fotografie, stavební plány, schématické zjednodušené zobrazení apod.).
Obsluha si potom vybere takové zobrazení, které odpovídá jejím požadavkům.
Lokační sklady jsou postaveny na hierarchické evidenci lokačních míst (budova obsahuje místnosti, které obsahují řady regálů, regály mají patra apod.).

Příklad takového uspořádání:
Sklad X
Budova A
Budova B
Budova C
Regál 1
Regál 2
Sekce a
Sekce b
Patro 1. (skladové místo)
Patro 2. (skladové místo)

Skladové místo, ke kterému lze evidovat skladové zásoby, odpovídá poslední úrovni této hierarchie.
U takto nastaveného skladu jsou skladové zásoby vždy vázány až na konkrétní skladové místo.
Existující zásoby lze samozřejmě zjišťovat přes libovolnou úroveň skladu (kolik celkem máme zásob určitého produktu v Budově C).
Při vyskladňování/zaskladňování je nezbytné, aby obsluha věděla, kde se konkrétní skladové místo fyzicky nachází. V opačném případě místo hledá.
U větších skladů je takový přístup neefektivní, proto je vhodné použít lokační sklad, který obsluze pomáhá v orientaci.
Z těchto důvodů jsme umožnili, aby se při implementaci lokačního skladu dalo k jednotlivým skladovým úrovním připojit interaktivní mapové podklady.
Každému místu je přiřazen nějaký grafický podklad obsahující topologii (mapu) tohoto místa (může se jednat o věrnou mapu skladu, nebo o jakési schématické znázornění).
Přímo do grafického podkladu je možné nadefinovat interaktivní oblast, která představuje další úroveň skladového místa.
Potom při práci s lokačním skladem má obsluha k dispozici interaktivní mapu, pomocí které prochází jednotlivými lokačními místy.
Klikem myši (u tabletů prstem) na detail v mapě se obsluze otevře další úroveň, detailní mapa zvolené lokace.
Skladovou topologii lze současně popsat více typy skladových podkladů (fotografie, stavební plány, schématické zjednodušené zobrazení apod.).
Obsluha si potom vybere takové zobrazení, které odpovídá jejím požadavkům.