Podpora operací údržby v EPASS Mobile Store

10.10.2019

V aplikaci Mobile Store byla rozšířena podpora práce v terénu s funkcemi modulu ERP EPASS Údržba.

 

Popis:
Do aplikace Mobile Store byla přidána nová operace pro zadání příkazu k neplánované údržbě.
Operace umožňuje:
- výběr stroje
- předpisu k údržbě
- typ provedení údržby s hodnotami: interní, externí nebo kombinované
- výběr partnera pro externí provedení údržby
- výběr provedených úkonů z přednastavené množiny
- zadání popisu skutečně provedených činností
- zadání pracovníků a odpracované doby na údržbě
- zadání stavu tachometru km a MTh u strojů, které tuto informaci evidují

2/ Nová operace pro odvedení údržby (příkazů vygenerovaných v EPASSu)
Na základě předpisů k údržbě se generují příkazy k údržbě.
Operace odvedení údržby nabízí uživateli seznam příkazů k údržbě, které by měly být provedeny v následujícím období.
Uživatel si ze seznamu vzbere příkaz, čímž mu nastaví stav "právě se provádí". Ostatní uživatelé vidí, na kterých příkazech již někdo pracuje.
Uživatel si může prohlédnout připojenou dokumentaci, například popis údržby stroje. Následně zapíše popis provedení údržby viz minulý bod.
K příkazu k údržbě je možné naskenovat protokol, nebo jiný dokument, který je vhodné evidovat, například dodací list náhradních dílů, nebo provedených operací externí firmou.

3/ Nová operace pro schválení provedení údržby
Tato operace slouží mistrovi, aby prověřil provedení údržby a případně doplnil protokol o propvedení údržby.
Mistrovi se nabízí seznam provedené údržby, která dosud nebyla schválena. Jednotlivé příkazy může doplnit a schválit, případně vrátit pracovníkovi údržby k dopracování.
Do aplikace Mobile Store byla přidána nová operace pro zadání příkazu k neplánované údržbě.
Operace umožňuje:
- výběr stroje
- předpisu k údržbě
- typ provedení údržby s hodnotami: interní, externí nebo kombinované
- výběr partnera pro externí provedení údržby
- výběr provedených úkonů z přednastavené množiny
- zadání popisu skutečně provedených činností
- zadání pracovníků a odpracované doby na údržbě
- zadání stavu tachometru km a MTh u strojů, které tuto informaci evidují

2/ Nová operace pro odvedení údržby (příkazů vygenerovaných v EPASSu)
Na základě předpisů k údržbě se generují příkazy k údržbě.
Operace odvedení údržby nabízí uživateli seznam příkazů k údržbě, které by měly být provedeny v následujícím období.
Uživatel si ze seznamu vzbere příkaz, čímž mu nastaví stav "právě se provádí". Ostatní uživatelé vidí, na kterých příkazech již někdo pracuje.
Uživatel si může prohlédnout připojenou dokumentaci, například popis údržby stroje. Následně zapíše popis provedení údržby viz minulý bod.
K příkazu k údržbě je možné naskenovat protokol, nebo jiný dokument, který je vhodné evidovat, například dodací list náhradních dílů, nebo provedených operací externí firmou.

3/ Nová operace pro schválení provedení údržby
Tato operace slouží mistrovi, aby prověřil provedení údržby a případně doplnil protokol o propvedení údržby.
Mistrovi se nabízí seznam provedené údržby, která dosud nebyla schválena. Jednotlivé příkazy může doplnit a schválit, případně vrátit pracovníkovi údržby k dopracování.

mobile-store-ad-hoc-udrzba