Podpora plnění DOCX šablon bez nutnosti aplikace WORD.exe

10.8.2022

ERP EPASS již mnoho let umožňuje nastavit doc/docx šablony, ze kterých jsou na pokyn obsluhy generovány nové dokumenty, do kterých jsou přeneseny údaje z informačního systému (z dokladů, z položek apod.). Ke každé šabloně může existovat mapování údajů EPASS na datová pole v šabloně. Dosud bylo pro generování nového dokladu použít aplikaci WORD.EXE (automaticky spouštěno systémem). Nově se pro generování dokumentů z DOCX šablon nepoužívá aplikace WORD.exe, Datová pole jsou plněna přímo funkcemi ERP EPASS.