Podpora pro jednorázové předpisy údržby (řešení pro poruchy)

10.1.2020

Modul údržba byl doplněn o možnost zadat Jednorázový příkaz k opravě.

 

Jednorázový příkaz k opravě slouží k zajištění opravy, příkaz se pracovníkům údržby objeví v jejich zásobníku práce stejně jako plánovaná údržba.
Odváděný jednorázový příkaz obsahuje stejné údaje jako plánovaný příkaz a pokud součástí opravy byla operace prováděná při plánované údržbě,
jsou tyto informace brány v potaz při zjišťování termínu další údržby podle existujícího předpisu.
Jednorázový příkaz k opravě slouží k zajištění opravy, příkaz se pracovníkům údržby objeví v jejich zásobníku práce stejně jako plánovaná údržba.
Odváděný jednorázový příkaz obsahuje stejné údaje jako plánovaný příkaz a pokud součástí opravy byla operace prováděná při plánované údržbě, jsou tyto informace brány v potaz při zjišťování termínu další údržby podle existujícího předpisu.