Podpora pro servisní techniky v terénu

15.8.2019

Jednoduchá mobilní aplikace se zabudovaným skenováním QR kódů určená pro servisní pracovníky v terénu.

 

Servisní technici, kteří poskytují zákazníkům v terénu různé služby, mnohdy potřebují zjistit různé informace o konkrétním zařízení a tyto informace bývají v lepším případě v informační systému.
Málo který technik sebou nosí notebook, aby si potřebné informace zjistil, nehledě na to, že se většinou jedná o externisty, kteří pochopitelně nemají přístup do informačního systému "svého zaměstnavatele".

Servisní technici, kteří poskytují zákazníkům v terénu různé služby, mnohdy potřebují zjistit různé informace o konkrétním zařízení a tyto informace bývají v lepším případě v informační systému.

Málo který technik sebou nosí notebook, aby si potřebné informace zjistil, nehledě na to, že se většinou jedná o externisty, kteří pochopitelně nemají přístup do informačního systému "svého zaměstnavatele".

Proto jsme pro svého významného zákazníka vytvořili web prograsivní aplikaci, kterou lze provozovat na mobilních telefonech všech platforem. Aplikace umožňuje naskenování QR kódu (výrobní číslo zařízení), vyhledání a zobrazení důležitých informací o zařízení (uvedení do provoau, provedené servisní prohlídky, provedené opravy apod.). Současně umožňuje svému uživateli stáhnout si servisní dokumentaci ke konkrétnímu výrobku.

Zpětně uživateli umožňuje zadat do informačního systému informace o aktuálně provedeném úkonu nebo rovnou objednat nějaké náhradní díly.