Použití barev pro snazší identifikaci účetní jednotky

10.6.2022

Přidána možnost nastavit na Účetní jednotce "Barvu". Nastavená barva se potom objevuje v levém dolním rohu formulářů Seznamy dokladů a Editace dokladů. Poznámka: v ERP EPASS lze vést více účetních jednotek ve společné databázi (které sdílí různé agendy, číselníky, nastavení apod.).