Prohlížeč obsahu dokumentů DMS na kartě dokumentů

1.3.2020

Uživatel může přímo v ERP EPASS vidět obsah připojeného PDF dokumentu uloženého v DMS.

 

Popis:  Na kartě dokumentu je komponenta umožňující k vybranému souboru zobrazit jeho náhled (na záložce se seznamem dokumentů je vpravo od seznamu dokumentů zobrazen náhled).
Tento prohlížeč byl rozšířen o podporu zobrazovat náhledy na PDF soubory. Využívá k tomu účelu ActiveX komponentu z nainstalovaného Adobe Acrobat Readeru.
Dokument PDF lze prohlížet ve dvou režimech - PDF (grafický náhled) a Prostý text (záznam ve fulltextovém katalogu).
Na kartě dokumentu je komponenta umožňující k vybranému souboru zobrazit jeho náhled (na záložce se seznamem dokumentů je vpravo od seznamu dokumentů zobrazen náhled).

Tento prohlížeč byl rozšířen o podporu zobrazovat náhledy na PDF soubory. Využívá k tomu účelu ActiveX komponentu z nainstalovaného Adobe Acrobat Readeru. Dokument PDF lze prohlížet ve dvou režimech - PDF (grafický náhled) a Prostý text (záznam ve fulltextovém katalogu).