Rozšíření předpisů údržby

10.7.2022

Mezi různými předpisy údržby lze nadefinovat určité vztahy typu vykonáním "Předpis A" se splní současně "Předpis B". Díky tomu se optimalizuje vykonávání různých předepsaných činností (nejsou realizovány zbytečné/duplicitní úkony).