Rozšířeny funkce pro správu Ceníků

11.2.2022

Přidána možnost nastavit na pravidle pro přepočet cen, že se cena má rekalkulovat automaticky. Upraveno přecenění produktu v ceníku, které je vyvoláno změnou ceny, na položce dokladu: - Vyvolá se automatické přecenění dle nastavených pravidel na ceníku. - Pokud je datum dokladu "dnes", použije se aktuální datum a čas (dříve se přeceňovalo k 23:59, díky čemuž se neaktualizovaly ceny dle nastavených pravidel).