Silniční daň - RoadTax

1.7.2018

Podpora pro vygenerování a podání přiznání Silniční daně

Na základě informací o výkonech jednotlivých dopravních prostředků (z Hlášení z provozů) a jejich parametrů, je vygenerován XML podklad pro silniční daň. Systém si sám určí měsíce v kterých byl dopravní prostředek aktivně využíván aby bylo možné stanovit nejvýhodnější formu daně.

Lze využít i pro soukromá vozidla zaměstnanců, kdy lze snadno zadat měsíce za které je potřeba daň podat.

Je podporována možnost umísti vozidlo do depozitu.