Sledování průběhu zakázky

1.3.2017

Speciální aplikace pro sledování průběhu zpracování zakázek - nasazena ve zkušebnách vodoměrů

Pro potřeby sledování aktuálního stavu zpracování zakázek a výkonnosti jednotlivých pracovníků byla vytvořena uživatelsky velmi jednoduchá aplikace. Uživatel většinu operací provádí pomocí čtečky čárových kódů. Aplikace se skládá z několika jednoduchých obrazovek, které jsou zobrazovány v jediném okně. Veškeré informace jsou ukládána do databáze ERP EPASS a jsou ihned k dispozici oprávněným řídícím pracovníkům.