Konverze HTML dokumentů do PDF

10.10.2020

Byla vylepšena agenda HTML šablon, která umožňuje generovat perzonalizované HTML dokumenty. Agenda byla doplněna o možnost transformovat vygenerovaný HTML dokument do PDF.

 

Byla vylepšena agenda HTML šablon, která umožňuje generovat perzonalizované HTML dokumenty.
Agenda byla doplněna o možnost transformovat vygenerovaný HTML dokument do PDF.

Často se úlohy RPA (Robotic Process Automation) používají ke komunikaci se zákazníky/partnery/uživateli (zasílání různých sdělení).

Mnohdy je požadováno zaslat v příloze informačního emailu nějaký dokument, který je personalizován dle adresáta a obsahuje konkrétní informace týkající se předmětu emailu.

Pro takové případy lze k plánované úloze připojit HTML šablonu, která je úlohou upravena a transformována do PDF souboru, který se připojí jako příloha do zasílaného emailu.

Využití této nové funkcionality je velmi široké zejména v oblasti komunikace se zákazníky a partnery.