Tisky dokladů podporují loga zákazníka v libovolných velikostech

1.10.2018

Tiskový report se přizpůsobí skutečné velikosti připojeného loga. Nedochází k deformacím či oříznutí.

Logo se nastavuje na účetní jednotce a dosud byla jeho velikost omezena na maximální velikost 120 x 120 bodů. To ne vždy vyhovovalo a často docházelo k jeho značnému zmenšení, oříznutí nebo deformaci.

Nyní je na konkrétních tiskových výstupech možné zadat, že pokud je logo vyšší, nežli 120 bodů, neořízne se, ale naopak zbytek textu se posune níže tak, aby se ve výstupu objevilo celé, nedeformované logo. Logo nemusí být čtverec!