Vylepšena automatizace zaúčtování Bankovních výpisů

11.5.2022

Při zpracování naimportovaných položek bankovního výpisu může obsluha "učit" systém pravidla (tzv. Předpisy druhů plateb), podle kterých se příště při importu z banky položkám bankovních výpisů automaticky přednastaví tzv. Druh platby, kterým se řídí zaúčtování položek bankovních výpisů.