Vylepšení historie změn

15.5.2018

V seznamu změn jsou vidět i nově zadané hodnoty (je vždy zobrazena původní i nová hodnota).

Přehled změn byl vylepšen o zobrazení nové hodnoty, která dosud byla vidět pouze při další případné změně, nebo přímo náhledem na data záznamu, jehož změny sledujeme. Původní pohled jenom na původní hodnoty nebyl pro uživatele příliš srozumitelný a vypovídající.

Historie změn konkrétní agendy je dostupná pouze oprávněným uživatelům (např. změny pro Osoby nejsou kvůli GDPR dostupné všem).