Reklamace

15.8.2015

Agenda reklamací přes WEB rozhraní

Stávající EPASS WEB portál byl rozšířen o podporu evidence REKLAMACÍ přijatých.
Reklamace jsou v ERP EPASS evidovány v dokladech typu Reklamace, ke kterým lze připojovat různé soubory (emaily, obrázky, dokumenty, ..), události či úkoly.
WEB rozhraní umožňuje uživateli zadávat a modifikovat informace o reklamacích standardně uložených v ERP EPASS.
Uživatelské rozhraní je maximálně sjednodušeno, aby obsluze poskytovalo maximálně ergonomické ovládání.

Stávající EPASS WEB Portal byl rozšířen o podporu evidence REKLAMACÍ přijatých.

Reklamace jsou v ERP EPASS evidovány v dokladech typu Reklamace, ke kterým lze připojovat různé soubory (emaily, obrázky, dokumenty, ..), události či úkoly.

WEB rozhraní umožňuje uživateli zadávat a modifikovat informace o reklamacích standardně uložených v ERP EPASS.

Uživatelské rozhraní je maximálně sjednodušeno, aby obsluze poskytovalo maximálně ergonomické ovládání.