Analytické CRM

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) je považováno za klíč k úspěšné budoucnosti, úspěch společnosti je předurčen mírou poznání potřeb zákazníka. A úspěch CRM strategie je založen na schopnosti získávat data ze všech modulů a submodulů systému, ze všech dostupných zákaznických kanálů, vyhodnocovat je a přetvářet v nové obchodní procesy zpětně ovlivňující interakce se zákazníkem. Do těchto procesů se zapojují všechny části informačního systémy podniku.

Subsystém Analytické CRM slouží k odhalování skrytých informací o partnerech pro optimální pochopení a předvídání jejich potřeb a chování. Integruje údaje ze subsystému Provozní CRM i s ostatních modulů systému EPASS® a obsahuje i nástroje na jejich analýzu. Výsledkem jsou znalosti o ziskovosti zákazníků, segmentech zákazníků, chování dodavatelů, jejich profilech a pravděpodobném chování v budoucnosti.

Analytické CRM:

  • sleduje historii vztahu s partnerem (dodavatelem, odběratelem, zaměstnancem,…)
  • segmentuje partnery na základě podobného chování či potřeb
  • analyzuje chování partnerů
  • umožňuje predikci chování zákazníků i ostatních obchodních partnerů
  • umožňuje eliminovat nespolehlivé partnery a prohlubovat vztahy s partnery solidními