Banket

Modul BANKET je určen pro použití v prostředích, která se zabývají pronájme prostor včetně zajištění materiálního zabezpečení těchto pronájmů. Může jít o vybavení DHIM, HIM, zajišťování občerstvení atp. Umožňuje také plánování využití takových prostor a případné spojování a rozdělování místností.

Možnosti modulu BANKET:

 • informuje o stavu objednávek
 • graficky zachycuje připravované akce v rezervační knize
 • podává informace o možnostech personálního a technického zajištění jednotlivých akcí, včetně varování o překročení volné kapacity
 • podrobně popisuje technické zabezpečení akcí (komanda)
 • umožňuje realizovat podrobné tiskové výstupy
 • práce s objednávkovým listem obsahujícím základní údaje o akci
 • rezervace vhodných místností dle doby konání akce v graficky interpretované rezervační knize s ohledem na parametry jednotlivých místností a akcí
 • možnost připojení parametrů ZA (zabezpečení akcí), tj. personál, technika, menu…
 • vytvoření hierarchické struktury (stromu) pro ukládání parametrů ZA
 • tvorba ceníků k místnostem i k parametrům ZA
 • flexibilní práce s cenami pro konkrétní akci
 • možnost obsazovat konkrétní místnost více akcemi (např. restaurace)
 • možnost propojení místností (salónků) ve větší (sál) a naopak
 • kopírování jednotlivých výskytů akce
 • evidence volného technického a personálního vybavení (i vázaného ke konkrétním místnostem)
 • blokace konkrétní místnosti v důsledku známé akce, např. rekonstrukce v zadaném termínu
 • automatické hlídání jednotlivých druhů techniky a personálu tak, aby nedošlo k přečerpání zdrojů
 • hlídání kolizí definitivně potvrzených akcí
 • tvorba seznamů požadavků k určité akci - Komanda (technika, personál, občerstvení, poznámky apod.)
 • evidence partnerů - zákazníků a informací k nim vázaných (adresy, telefonní spojení, bankovní spojení, interní hodnocení, kontaktní osoby apod.)
 • ochrana dat kódováním databází
 • možnost selektivního přístupu různých uživatelů k objektům (možnostem) aplikace i ke konkrétním datům
 • pro konkrétní akci možnost vygenerování textů podle zadaných vzorů s použitím údajů z této akce
 • uživatelská konfigurace všech číselníků
 • podrobné tiskové výstupy
 • grafické znázornění vytíženosti místností za určité období, typ akcí, typ místnosti; absolutně i procentuálně