Ceník

 • Modul CENÍK uchovává ceny pro produkty z katalogů produktů
 • Systém může obsahovat libovolné množství ceníků
 • Ceník je svázaný s katalogem. Každý katalog má připojen jeden ceník, jeden ceník však může být použit pro více katalogů
 • Ceník může obsahovat teoreticky libovolné množství cenových hladin. Produkt může mít tedy definováno více cen, v každé hladině jinou
 • Ceny v rámci ceníku lze zadávat v různých měnách. Pokud je cena v požadované měně v ceníku zadaná, použije se (např. na dokladu vystaveném v dané měně). Pokud cena v požadované měně zadaná není, přepočítává se pomocí kurzovního lístku z ceny zadané ve výchozí měně ceníku
 • Cenu lze zadat v jedné z měrných jednotek, na kterou je na definován přepočet ze základní měrné jednotky produktu. Zjistit lze cenu i za jakoukoli jinou měrnou jednotku, na kterou je také definován přepočet
 • Jednotlivé ceny mohou mít definovánu časovou platnost. K určitému času je v jedné cenové hladině pro jednu měnu vždy platná jedna cena (pokud je zadaná). Je možné zadávat ceny do budoucna
 • Uchovává se historie cen
 • Různé stavy cen (rozpracované, platné, neplatné)
 • Rozpracované ceny je možné zadávat ručně nebo generovat automaticky na základě cen z jiné cenové hladiny, v jiné měně nebo ceníku. Lze přednastavit pevná pravidla pro přepočet cen mezi různými hladinami v závislosti na druhu produktu
 • Při tvorbě rozpracovaných cen lze určit, od kdy má být cena po přecenění platná
 • Přecenění (změna rozpracovaných cen na platné) je možné provádět ručně nebo hromadně pro vybranou skupinu produktů
 • Možnost vyhledávání a třídění seznamu cen
 • Možnost importu ceníku z externích zdrojů (např. XLS, DBF, TXT)
 • Export ceníku (automatický výstup ze seznamů do MS EXCEL)
 • Tisk ceníku
 • Ochrana dat před neoprávněnými uživateli - lze definovat přístupová práva k cenám v jednotlivých cenových hladinách
 • Všechny ceny vázané k určitému produktu jsou dostupné i z karty produktu
 • Použití ceníku při tvorbě dokladu - zjištění ceny z ceníku pro položky dokladu:
  • Lze nastavit, jaký katalog a tedy i ceník má být použit - např. výchozí nákupní, výchozí prodejní nebo ceník daného partnera
  • Lze nastavit výchozí cenovou hladinu, která se použije pro zjištění ceny
  • Hladinu cen lze určit parametrem na kartě partnera
  • Cena může být kalkulovaná zapojením speciálních objektů vytvořených přesně podle požadavků uživatele - cena může být např. vypočtena na základě typu partnera, objemu odebraného zboží apod.
 • Slevy:
  • Možnost předdefinovat různé typy slev a nastavit, v kterých knihách dokladů mohou být použity
  • Podle typu může být jedna sleva uplatněna na celý doklad, množinu položek nebo vždy jen jednu položku
  • Hodnota slevy může být zadána absolutní částkou, procentem nebo konečnou částkou po slevě. Hodnota slevy může být pevně nastavená na typu slevy nebo může být určena až při použití na dokladu