Číselníky (číselníková sestava)

Číselníková sestava je v systému IS EPASS® připojena ke každému modulu. Jedná se o uživatelsky definovatelné multijazyčné číselníky (jednoduché seznamy či stromové struktury). Libovolný klasifikátor se může odkazovat na libovolnou číselníkovou sestavu.