Doklady

Modul DOKLADY zajišťuje v rámci IS EPASS® ukládání všech dokladů. Systém umožňuje pro každý typ dokladu vydefinovat libovolné množství knih (několik knih faktur, objednávek, poptávek, ...). Každá kniha může mít jiné nastavení, které určuje chování dokladů, zařazených do dané knihy. Ke každé knize dokladů lze přiřadit prostřednictvím systému Správa dokumentů šablony dokumentů MS Word. Uživatel sám definuje, jaké položky se budou do dokumentu MS Word ze systému přenášet. Takto lze jednoduše vytvořit dokument (například obchodní smlouvu k určité zakázce), do kterého jsou přeneseny všechny relevantní údaje a který lze dále upravovat.

Modul DOKLADY poskytuje uživateli prostřednictvím ostatních modulů IS EPASS® zejména následující funkce:

 • možnost definování libovolného množství knih dokladů
  • knihy faktur přijatých/vydaných
  • knihy pohledávek/závazků
  • objednávky
  • poptávky
  • skladové doklady
  • interní doklady
  • další uživatelsky definovatelné doklady
 • možnost uživatelsky definovat základních vlastností a chování knih dokladů - například:
  • název knihy
  • způsob číslování dokladů
  • přístupné položky
  • základní měna
  • defaultní sazba DPH
  • další
 • možnost definování vazeb knihy například na:
 • možnost nastavení parametrů pro danou knihu EP_klasifikátor
 • definování přístupových práv k určité knize dokladů