Elektronická evidence výbušnin

Představujeme nadstavbu skladového modulu EPASS® pro komplexní elektronickou evidenci výbušnin, určenou pro všechny společnosti, které skladují výbušniny.

V souladu se směrnicemi EU 2008/43/ES a 2004/4/EU je od 1. 4. 2015 v platnosti Zákon č. 83/2013 Sb. a Nařízení vlády č. 84/2013 Sb. deklarující povinnosti a pravidla pro označování a sledování pohybu výbušnin.

Unikátní označování výbušnin a jejich balení je založeno na QR kódech, dodací listy k výbušninám musí být dodávány a zpracovávány v elektronické podobě. Dodací listy jsou v XML formátu.

Jsme dokonale obeznámeni s kompletní problematikou a vytvořili jsme unikátní nástroj, který veškeré procesy s evidencí a nakládání s výbušninami velmi jednoduše řeší…

EPASS® pro komplexní evidenci výbušnin

Řešení je postaveno na standardním skladovém modulu EPASS®. Je určeno firemním zákazníkům, kteří potřebují skladovat a evidovat různé výbušniny. O data se stará výkonný MS SQL Server.

Důraz je kladen na maximální zjednodušení celého procesu manipulace s výbušninami - od naskladnění přes různé manipulace až po spotřebu.

Součástí řešení jsou programovatelné off-line čtečky čárových kódů, obsahující speciální software od společnosti ESP holding a.s. Čtečky podporují základní skladové operace na libovolné úrovni balení a lze je využít i pro jiné moduly a funkce (inventarizace majetku apod.).

Klíčové vlastnosti:

 • Import XML dodacích listů
 • Veškeré potřebné skladové pohyby (včetně pohybů mezi různými sklady, vratek dodavateli, apod.)
 • Zaúčtování skladových operací
 • Integrace autonomních čteček čárových kódů s obousměrnou komunikací podporující:
  • skladové pohyby
  • namátkové kontroly
  • inventarizace, apod.
 • Úplná historie pohybů výbušniny
 • Ad hoc dodávky složené z různých balení
 • Povinné tiskové výstupy pro kontrolní orgány
 • Podpora clonových i sekundárních odstřelů

Kompletní naskladnění proběhne zcela automatizovaně na základě spuštění funkce Import XML dodacího listu:

vybusniny-adminnastroj

Program obsahuje jednoduché kontrolní funkce pro kontroly dodávek, obsluha naskenuje vybraná balení, program porovná naskenovaný soubor výbušnin proti dodacímu listu a vypíše rozdíly.

Pro kontrolní účely je k dispozici sestava umožňující zobrazit veškeré pohyby konkrétní výbušniny. Sestava je k dispozici přes WEB rozhraní a je tedy možné ji zpřístupnit i kontrolním institucím (např. Policie ČR).

Výbušniny jsou dodávány v různých baleních, například na paletě jsou krabice, každá krabice obsahuje sáčky, které teprve obsahují konkrétní výbušniny. Program podporuje naskladnění libovolného balení. Dodávka výbušnin se může skládat z kombinace různých typů balení, včetně samostatně dodaných výbušnin (tzv. ad hoc dodávek).

Každé balení má na sobě QR čárový kód obsahující úplný popis svého obsahu včetně struktury balení. Každá výbušnina má unikátní identifikátor:

vybusniny-qrkod

Při naskladnění jsou ke každé výbušnině zaevidovány informace, v jakých baleních se výbušnina nachází. Díky tomu lze později při sejmutí čárového kódu libovolného balení zjistit, které výbušniny se v balení aktuálně nachází (zobrazí pouze zbývající výbušniny v rozbalené krabici).

Pro každou evidovanou výbušninu lze zobrazit úplnou historii jejích pohybů: naskladnění, převody mezi sklady, případnou spotřebu či vratku dodavateli. Lze okamžitě zjistit, v jakých balení se nachází či nacházela (paleta, krabice, sáček, apod.).

Veškeré skladové operace jsou logovány a je možné vždy dohledat kdo, kdy, provedl nějakou manipulaci s konkrétní výbušninou.

Podrobnější informace


Stáhnout program Adobe Reader pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF
Adobe Reader