EP_klasifikátor

EP_klasifikátor je unikátní komponenta, vyvinutá firmou EPASS s.r.o., která umožňuje široce parametrizovat vybranou entitu (tj. na úrovni uživatele definovat nové položky popisující nějaký předmět). Komponenta pracuje tak, jakoby uživatel přidával do vybraného záznamu nové položky. Může se jednat jak o jednoduché informace (datum, text, hodnota s měrnou jednotkou), tak i o odkazy na číselníky (jednoduché či stromové). Tyto číselníky si uživatel může taktéž definovat sám (viz Číselníkovou sestavu).

Komponenta dále umožňuje definovat podmíněné závislosti existence parametru na konkrétních hodnotách jiného parametru (například jedná-li se o typ výrobku "mrazák", musí uživatel vydefinovat jeho obsah v litrech a výkon ve Wattech). Potom tedy k jednotlivým záznamům entity, ke které se váže konkrétní EP_klasifikátor, mohou existovat různé parametry.