EPASS Mobile Suite

Sada aplikací běžících na mobilních telefonech s OS Android, které uživateli umožňují zjednodušeně přistupovat k informacím ERP EPASS. V současnosti má k dispozici dvě aplikace:

EPASS Dashboard

Tato aplikace umožňuje uživateli okamžitý náhled na vybraná KPI obsahující obchodní, výrobní či finanční ukazatele. Uživatel si ze sady dostupných ukazatelů zvolí ty, co jej zajímají a ty si může kdykoliv zobrazit. U každého ukazatele si může dále zobrazit jeho vývoj za předchozí období ve formě sloupcového grafu. Informace agregované v konkrétním ukazateli jsou filtrovány dle oprávnění konkrétního uživatele.

EPASS Partner Info

Aplikace zprostředkovává informace o adresách a spojení (telefony, emaily) všech partnerů, které jsou evidováni v ERP EPASS. Nalezená spojení lze přirozeně použít v mobilním telefonu: volat, posílat SMS, psát emaily nebo zobrazit v mapě adresu nalezeného partnera.

mobile-suite