EPASS WEB Portal

Webový portál zpřístupňuje vybrané funkcionality systému ERP EPASS® prostřednictvím webového prohlížeče. Portál běží nad provozní databází ERP EPASS®, uživatel tedy vždy pracuje s aktuálními daty systému. Jakákoliv modifikace dat v ERP systému se ihned projeví na portálu a naopak.

Přihlášení do webového portálu - uživatel se přihlašuje pomocí stejného uživatelského jména a hesla jako do ERP EPASS®:

Login

Portál zahrnuje následující moduly:

Organizér

Modul Organizér slouží k evidenci a správě firemních aktivit - událostí, úkolů či poznámek. Umožňuje sledovat jejich vývoj (stav plnění a řešení), hlídat termíny, plánovat události do rozvrhu, přiřazovat zúčastněné uživatele a informovat je formou notifikačních e-mailů, apod.

K základnímu přehledu o evidovaných událostech slouží stránka se seznamem událostí. Zde si může uživatel filtrovat události podle celé řady různých kritérií (třída a typ události, stav řešení, zadavatel, řešitel, časové období, partner, atd). Události lze rovněž fulltextově vyhledávat podle názvu, textu popisu a textu řešení.
Stránka s přehledem událostí:

Seznam-udalosti

Ze seznamu lze otevřít stránku pro náhled či editaci události. Je-li uživatel zadavatelem události, nebo účastníkem/řešitelem, může událost i modifikovat.
Základní údaje na události/úkolu/poznámce:

 • Typ - slouží k základní kategorizaci události
 • Téma - stručný popis události
 • Trvání od-do (události) či datum zadání a termín řešení (úkolu)
 • Projekt
 • Zadavatel - autor události
 • Řešitel - výčet zúčastněných uživatelů (aktivní řešitelé/účastníci, nebo uživatelé pouze "na vědomí")
 • Partner, pobočka - externí partner (firma) k níž se událost vztahuje
 • Text popisu - uživatel jej zadává pomocí HTML editoru, který umožňuje libovolně formátovat text (výběr fontu, barvy velikost písma, odstavce, odrážky a číslování...), vkládat obrázky apod.

Editace události - základní údaje:

Editace-udalosti-zakladni

Detail HTML editoru:

Html-editor

Další údaje, které může uživatel prohlížet či editovat:

 • Své řešení či řešení ostatních zúčastněných uživatelů
 • Termíny upomínek - uživatel může editovat či přidávat termíny upomínek (systém rozesílá notifikační e-maily upozorňující na danou událost)
 • Navázané dokumenty uložené v modulu Správa dokumentů - uživatel může prohlížet navázané dokumenty (download), či připojovat nové dokumenty
 • Vazby mezi různými událostmi - uživatel může událost navázat na jiné události a vytvářet tak ze souvisejících událostí stromovou strukturu
 • Komentáře - uživatelé se mohou k dané události vyjadřovat pomocí komentářů ve formě webové diskuse

Editace události - další údaje:

Editace-udalosti-dalsi

Při uložení události může uživatel (autor či řešitel) rozeslat zúčastněným uživatelům notifikační e-mail se základními údaji o dané události.
Výběr zúčastněných uživatelů - příjemců notifikačního e-mailu:

Editace-udalosti-notifikace

Editační stránka je pro přehlednost rozčleněna do několika "oddílů" umístěných pod sebou. Pro snadnější pohyb po jednotlivých oddílech může uživatel použít menu v levém panelu - kliknutím na odkaz v menu se stránka v prohlížeči přesune na příslušný oddíl:

epportal-menuedit

Vybrané typy událostí se při uložení automaticky zaplánují do rozvrhu, který si může uživatel přehledně zobrazit na samostatné stránce Kalendář.
Stránka s kalendářem zaplánovaných událostí - události zobrazené po dnech/týdnech/měsících:

Kalendar

Alternativní zobrazení rozvrhu - členění po zúčastněných uživatelích:

Kalendar-uzivatele

Partneři

Modul slouží ke zjednodušené práci s partnery, evidovanými v systému ERP EPASS® (firmy, externí a interní osoby). Modul umožňuje editovat či založit novou firmu a její pobočku, přiřadit kontaktní osoby, spojení, prohlížet navázané události k partnerovi-firmě.

Stránka Seznam firem poskytuje základní informace o firmách - zobrazuje seznam firem a jejich poboček, a další důležité základní údaje (IČ, DIČ, spojení, kontaktní osoba). Firmy se dají filtrovat podle různých kritérií (okres, stromový číselník členění), či fulltextově vyhledávat. Uživatel může ze seznamu také vyvolat přidání nové pobočky k existující firmě.
Seznam firem a jejich poboček:

Seznam-firem

Ze seznamu firem lze otevřít stránku s detailními údaji o firmě a pobočce. Editační stránka obsahuje:

 • Základní údaje - název, IČ, DIČ
 • Údaje o pobočce - název a typ pobočky, adresa
 • Seznam kontaktních osob - uživatel může editovat kontaktní osobu resp. její působnost v dané firmě, rozvněž může navázat existující osobu jako kontaktní osobu dané firmy, či přidat úplně novou osobu
 • Seznam spojení - uživatel může editovat či přidávat nová spojení
 • Události - seznam událostí navázaných na danou firmu, filtrovaný podle různých kritérií

Detail firmy:

Editace-firmy

Ze seznamu kontaktních osob lze editovat základní údaje o osobě a její působnosti v dané firmě (typ působnosti, funkce, časová platnost od-do).
Editace nebo přidání kontaktní osoby firmy:

Editace-osoby-z-firmy

Uživatel rovněž může k dané firmě přidat kontaktní osobu - ať už existující osobu, nebo založit novou osobu.
Výběr existující osoby - tu lze navázat na firmu jako kontaktní osobu:

Editac-firmy-vyber-osoby

Stránka Hledání partnera slouží k jednoduchému vyhledávání firem a osob podle názvu firmy/jména. osoby. Ze seznamu nalezených partnerů lze otevřít editační stránku firmy resp. osoby.
Stránka Hledání partnera s nalezenými firmami a osobami:

Hledani-partnera

Samostatná stránka pro editaci osoby:

Editace-osoby

Workflow

Modul Workflow umožňuje sledovat požadavky, vytvořené na základě běžících workflow oběhů, které jsou adresované danému uživateli. Uživatel může na své požadavky reagovat, např. schválit nebo zamítnou požadavek, potvrdit přečtení apod.

Pro filtraci požadavků daného uživatele podle různých kritérií (časové období od-do, stav zpracování) slouží stránka Přehled požadavků Workflow.
Přehled požadavků Workflow:

Seznam-workflow

Ze seznamu požadavků lze otevřít stránku s detailními informacemi o požadavku:

 • Základní údaje o workflow oběhu a konkrétním požadavku - iniciátor oběhu, datum vzniku a vyřízení požadavku, název, předmět a stav vyřízení požadavku
 • Text rozhodnutí - uživatel může vyplnit text s poznámkou k rozhodnutí
 • Přílohy - dokumenty připojené k danému oběhu (např. schvalovaná došlá faktura)
 • Seznam rozhodnutí - historie předchozích požadavků k danému oběhu

Editace požadavku - připojené dokumenty:

Editace-pozadavku-prilohy

Editace požadavku - seznam rozhodnutí:

Editace-pozadavku-seznam-rozhodnutí

Reporty

Reporty dostupné přes webové rozhraní portálu jsou jednou z forem reportingu v rámci ERP EPASS®.
Ukázka reportu Přehled servisních prací:

Report-servisni-prace