Fázové kalkulace

Modul Fázové kalkulace umožňuje zjistit náklady na jednotlivé fáze procesu výroby kamene. Obecně slouží k provádění kalkulací nákladů organizačních jednotek na měřenou jednotku výroby - např. počet výrobků, vytěžené tuny apod.

Odstřelený lomový kámen prochází několika stupni drcení a třídění. Z jednotlivých stupňů vypadávají tzv. frakce - rozdrcené kamenivo, definované intervalem velikosti částic (např. 0 - 4, 4 - 8, 8 - 16, 16 - 32 atd.). S každým dalším stupněm drcení vzrůstají náklady na vyrobenou produkci, protože se do výroby postupně zapojují další technologické celky. Pro každý stupeň jsou započítávány náklady na běžný stupeň a k nim připočítány náklady na všechny předchozí stupně.
Cílem fázových kalkulací je zjistit tyto náklady na jednotlivé fáze procesu výroby kamene. Výsledky lze potom vykazovat v různých souvislostech, např.:

  • prosté náklady organizačních jednotek
  • prosté náklady na měřenou veličinu a její fáze
  • rozpočtené náklady na měřenou veličinu a její fáze - tj. náklady prosté s rozpočtenou režií a s náklady na výrobu předchozích fází