Filtrace

V celém systému EPASS® je k dispozici vestavěná funkce uživatelského filtru. Filtr lze obecně popsat jako nástroj, který umožňuje uživateli vytvářet dotazy, pro získávání požadovaných informací (dat) z různých agend (např. doklady, partneři, …). Jednotlivé parametry výběru, definuje uživatel ve speciálním dialogovém okně Filtr, ve kterém jsou přehlednou tabulkovou formou zobrazeny všechny podmínky výběru. Nastavení filtru (konkrétní zadání parametrů pro výběr) lze v rámci filtru uložit a později rychle vyvolat (použít).