Internetový obchod

Systém EPASS® podporuje spolupráci s elektronickým obchodem. Elektronických obchodů může být s jednou databází propojeno více. V současné době je ve standardním provozu spolupráce s obchodem Vltava2000.

Podporovány jsou následující funkce:

  • Export produktů (jejich vybrané množiny) na stránky e-shopu
  • Export cen produktů v různých cenových hladinách (např. zákaznické ceny) a ve zvolené měně
  • Export skladových stavů nebo volitelně neomezené množství produktu k dispozici
  • Možnost exportovat s produkty i obrázky
  • Hromadné smazání vybrané množiny produktů
  • Export dalších údajů o produktech, na základě kterých se zařadí do struktur e-shopu (např. oddělení, kategorie)
  • Import zákazníků a informací o nich z e-shopu do modulu Partneři systému EPASS®
  • Import objednávek z e-shopu, do systému EPASS® (importují se všechny relevantní údaje, např. dodací adresy)
  • Aktualizace stavů objednávek na e-shopu podle stavu objednávek v systému EPASS® (vyřízeno, stornováno…)