Katalog produktů

Modul KATALOG uchovává informace o produktech (o všech produktech, které chce mít uživatel v evidenci), lze jej využít i jako katalog nehmotných plnění, např. poskytování služeb.

V ERP EPASS® je modul KATALOG oddělen od ceníků a skladů, což umožňuje s výhodou využívat široké možnosti exportu dat zákazníkům a importu dat od dodavatelů. Také není problémem spojovat pod vlastní prodávaný produkt několik totožných produktů dodávaných různými dodavateli s různými jmény, cenami atd.

 • Katalogů může být zavedeno libovolné množství, každý katalog má nastavitelné vlastnosti, podle kterých se chová
 • Katalogy lze plnit jak jednotlivě (přidáváním produktů), tak přenášením produktů mezi katalogy; importovat lze všechny produkty z katalogu nebo pouze jejich část (na základě provedeného filtrování a výběru)
 • Karta produktu - nese veškeré údaje o produktu:
  • jedna karta produktu (jeden produkt) se může vyskytovat v několika katalozích, přičemž údaje o produktu se mohou (ale nemusí) v jednotlivých katalozích lišit (včetně čísla a názvu)
  • údaje na kartě produktu jsou závislé na nastavení vlastností katalogu
  • povinné údaje
  • údaje, které je možné měnit u již použitých produktů
  • kontroly na jednoznačnost údajů
  • volitelná viditelnost jednotlivých záložek v kartě produktu
 • Katalogové karty - produkty - je možno pomocí technologie EP_klasifikátor parametrizovat dle libovolného množství hledisek - například:
  • stromové číselníky (druhy zboží, materiál, SKP, ...)
  • standardní číselníky (barva, velikost, typ, výrobce, norma ČSN, norma DIN…)
  • jiné parametry (hodnoty s měrnou jednotkou, datumy, texty, číselné údaje)
  • výběr skupiny parametrů z klasifikátoru produktů - může být připojeno více skupin, každá s jinými údaji
 • Rychlá filtrace přes evidované parametry
 • Přehledné a volitelné uspořádání detailních informací o produktu v seznamech
 • Katalog může být:
  • prodejní/nákupní
  • schválený, rozpracovaný
 • Vazba katalogu na partnera (katalogy pro konkrétní dodavatele, odběratele)
 • Připojený ceník
 • Kusovníky produktů
 • Náhrady, přepočty
 • Evidence DPH, celní sazebník a spotřební daň
 • Možnost připojit na produkt obrázky, dokumenty
 • Názvy produktů a parametry z klasifikátoru produktů mohou být evidovány (a tištěny) v různých jazycích
 • Formát čísla produktu, jeho plnění údaji na základě zařazení produktu v číselnících
 • Importy dat z jiných systémů (databází, tabulek)
 • Importy katalogů ve formátu XLS
 • Tiskové sestavy seznamu produktů
 • Exporty dat (automatický výstup ze seznamů do MS EXCEL)
 • Ochrana dat před neoprávněnými uživateli - k jednotlivým katalogům je možné definovat přístup pouze určitým uživatelům