Majetek

 • evidence a zpracování informací o majetku
 • výpočet daňových a účetních odpisů majetku podle nastavených parametrů
 • podrobné přehledy o stavu evidovaného majetku
 • daňové odpisy (pravidelná aktualizace dle legislativy):
  • definice parametrů daňového odpisování pro každou kartu (metoda, odpisová skupina, apod. ), možnost měnit v čase (změna odpisové skupiny apod.)
  • výpočet jednotlivě nebo hromadně
  • možnost uplatnit jinou částku než je vypočteno
 • účetní odpisy:
  • definice algoritmu výpočtu pro každou kartu majetku (možnost měnit v čase)
  • výpočet jednotlivě nebo hromadně
  • možnost uplatnit jinou částku než je vypočteno
 • rychlé přehledy o odpisech a zůstatkových cenách majetku
 • informace o hodnotě majetku k datu, spočítané automaticky podle zapsaných finančních pohybů (pořízení, zhodnocení, …) a odpisů majetku
 • možnost evidence tzv. skupinového majetku
 • každý majetek má svoji kartu, která obsahuje informace o:
  • zařazení do základního druhu (HM, NM, FM)
  • finančních pohybech majetku (pořízení, zhodnocení, vyřazení, …)
  • odpisech (daňové, účetní)
  • umístění
  • zodpovědných osobách
  • inventurách
  • účtování
  • další uživatelsky definovatelné parametry (EP_Klasifikátor)
 • možnost provést hromadnou změnu umístění
 • dávkové rozúčtování jednotlivých finančních pohybů na základě předkontací
 • tiskové výstupy (součástí nastavení tiskového výstupu je možnost provedení filtrace - nastavení parametrů výběru karet majetku pro tisk):
  • přehled účetních a daňových odpisů
  • inventární seznam majetku - kde je možno vytvořit výstup jako podklad pro provedení inventury
  • seznam majetku
  • podrobný seznam majetku
  • karta majetku
  • hromadný tisk jednotlivých karet dle výběru označených karet
  • změny stavu majetku v období - zařazený, vyřazený od...
  • seznam knih
  • účetní hodnoty po jednotlivých knihách (k porovnání pořizovacích, zůstatkových aj. cen majetku a údajů vedených v účetnictví
  • pohyby majetku
 • evidence jednotlivých inventur, podpora využití externích zařízení pro provedení inventury
 • historie změn - kdo, kdy, jaký údaj změnil, jaká byla jeho původní hodnota