Marker

Marker je nástroj pro "trvalé" označení vybraných záznamů v seznamech různých agend (např. seznamy dokladů, produkty katalogu, skladové karty apod.). Slovo "trvalé" znamená, že označení zůstane aktivní i po vypnutí aplikace dokud uživatel toto označení nezruší.

Označování položek je funkce specifická pro každého konkrétního uživatele. Co má označeno uživatel A, nevidí uživatel B a naopak. S označenými položkami (doklady, produkty, skladovými kartami) pak může každý uživatel provádět různé operace, lze např. doklady hromadně uzavřít, hromadně zaúčtovat, vytisknout, přenést do MS Excel atd. Systém dává i informaci o tom, kolik položek je aktuálně označených.

Marker umožňuje:

  • označení/odznačení jednotlivých řádků (jednotlivých položek seznamu)
  • hromadné označení/odznačení zobrazených řádků
  • inverze označení - označené záznamy se odznačí a naopak neoznačené se označí
  • hromadné označení/odznačení více záznamů za sebou jdoucích
  • odznačit vše - zruší označení všech záznamů v dané agendě (knize dokladů, katalogu, skladu…) bez ohledu na to, zda jsou v seznamu momentálně zobrazeny