MIS

Manažerský informační systém (MIS) integruje informace systému na vrcholové úrovni, využívá všech dostupných informačních zdrojů, zpracovává je a předkládá vhodnou formou nejvyššímu vedení společnosti jako optimální podklad pro další rozhodování. MIS je tedy nástrojem jak pro strategické, tak pro taktické rozhodování top managementu, a jako takový musí tedy být v dostatečné míře zevšeobecňující i konkrétní zároveň.

MIS:

 • získává informace ze všech částí podnikového informačního systému i ze zdrojů mimopodnikových
 • respektuje časové hledisko - informace zpracovává a prezentuje dynamickým způsobem
 • optimalizuje výstupy - požadované informace dodává s maximální možnou vypovídací hodnotou formou textů, tabulek, grafů a jejich kombinací
 • zpracovává údaje pro všechny oblasti vedení společnosti, podstatné uplatnění má v oblasti:
  • obchodní strategie a marketingu
  • ekonomického řízení
  • organizace a řízení výroby
 • poskytuje informace na všech stupních hierarchie podniku
 • umožňuje integrovat všechny informace do vyšších celků a naopak - analyzuje do potřebných detailů
 • sytém zachovává všechny údaje - uchovává se historie všech údajů tak, jak se v průběhu doby měnily, pracuje pouze s údaji, které jsou potřebné
 • na jednotlivé ukazatele může být pohlíženo mnoha směry pohledu - z různých hledisek, která označujeme jako dimenze. Tato hlediska navíc mohou být strukturována do různých úrovní (např. podle funkční závislosti uživatele)
 • bezpečnost dat je zajištěna systémem přístupových práv - každý uživatel pracuje pouze s informacemi, na které má právo určené vedením firmy
 • informační hodnota zpracovaných údajů je umocněna grafickým zpracováním

Uživatel má možnost:

 • zvolit si vlastní ukazatele
 • zvolit si vlastní hlediska
 • jednotlivé pohledy si nadefinovat a následně je vyvolávat nad aktuálními (nebo historickými) daty
 • volně tvořit stále nové pohledy
 • jednotlivé pohledy mezi sebou porovnávat
 • přenášet prezentované pohledy do dalších produktů
 • získané informace vytisknout