EPASS Mobile Store

Aplikace EPASS Mobile Store je určena uživatelům, pracujícím "v terénu", kdy z nejrůznějších důvodů není vhodné používat notebook, ale nějaké mobilní zařízení s dotykovým displejem např. tablet. Je vhodná pro obsluhu jednoduchých opakovaně prováděných rutinních operací ve výrobě, ve skladech, při expedici či prodeji.

mobile-store-tablet

Aplikace pracuje výhradně v on-line režimu - veškeré zobrazené informace jsou aktuální a veškeré změny zadané uživatelem se okamžitě promítají do databáze ERP EPASS®. Žádné chybové synchronizace či neaktuální informace!

Aplikace Mobile Store je přizpůsobena pro práci na zařízeních s malým displejem, může pracovat na zařízeních se systémem Windows 10, zejména tablety. Uživatelské rozhraní aplikace je maximálně zjednodušeno - uživatel pracuje v jednom okně. Používá velké dobře čitelné fonty, snadno dostupná tlačítka vhodná pro dotykové ovládání, Veškeré nabídky mají minimální počet voleb. Velikost všech ovládacích prvků se vždy přizpůsobuje rozlišení displeje zařízení, na kterém je aplikace provozována.

mobile-store-produkt

Velký důraz je kladen na maximálně jednoduché ovládání, které od uživatele nevyžaduje složité zaškolení či znalosti, které ke své práci nepotřebuje (například sklady, ve kterých nepracuje, operace, které nepoužívá apod.). "Blbuvzdornost" - veškeré operace jsou navrženy tak, aby uživatel mohl napáchat minimální škodu.

mobile-store-inventura

Kromě klávesnice a myši je možno program ovládat pomocí čtečky čárových kódů, nebo dotykového displeje (uživatel může využít vlastní dotykovou klávesnici). Pomocí čtečky je možno provádět různé akce, jako přihlášení a odhlášení uživatele, vyhledání informací o produktu, dokladu, lokaci, výrobním čísle, a hlavně může spouštět dostupné operace.

Velmi zajímavá funkce je sdílení jedné běžící aplikace více uživateli (tedy i zařízení, na kterém aplikace běží :-). K aplikaci může být v jednom okamžiku přihlášeno více uživatelů. Veškeré operace jsou prováděny v identitě tzv. aktivního uživatele. Aktivním uživatelem se uživatel stane jednoduše pomocí čtečky čárových kódů (logovací jméno uživatele má uživatel ve formě čárového kódu na své kartičce), a pokud již jednou zadal své heslo, nemusí jej již zadávat znovu. Po provedení příslušné operace se uživatel deaktivuje.

Nabídka dostupných funkcionalit je personalizována pro každého uživatele. Stejně tak nastavení jednotlivých funkcí - například přednastavený sklad, dokladová řada apod.

mobile-store-menu

Pro snazší práci lze využívat speciální tiskové výstupy obsahující čárové kódy:

mobile-store-dodlist

Typické použití:

  • Naskladnění zboží dodacím listem
  • Vyskladnění zboží na základě dokladu z EPASS, např. blokace, interního příkazu, faktury apod.
  • Doplnění výrobních čísel - k položkám existujícího dokladu se zadají konkrétní VČ naskladněných či vyskladněných produktů.
  • Převody mezi lokacemi skladu, včetně přesunu dynamické lokace.
  • Inventury skladů - zápis zjištěných stavů do inventury.
  • Zásobník práce ve výrobě
  • Odvádění práce

mobile-store-lokace